​​​​​​​​​​​​​​

Digitalt bogføringssystem - en del af den nye bogføringslov

Hvorfor bliver I ved med at skrive om den nye bogføringslov? - Ikrafttrædelse var den 1/7-22?

Det spørgsmål hører vi tit og svaret er, at det ikke er hele bogføringsloven, der trådte i kraft den 1/7-2022. En væsentlig del af den nye bogføringslov omhandler et nyt afsnit om Digitalt bogføringssystem.

Loven fastsætter kun nogle hovedkrav til Digitalt bogføringssystem, men giver til gengæld Erhvervsministeren (Erhvervsstyrelsen) beføjelse til at fastsætte detaljerne.

Det er et stort arbejde, der kræver både høringsprocesser og bekendtgørelser, så derfor er afsnittet om Digitalt bogføringssystem ikke trådt i kraft endnu.

Hvorfor kan I ikke fortælle mig, hvilke krav et digitalt bogføringssystem stiller? 

Det kan vi ikke, fordi Erhvervsstyrelsen endnu ikke er færdig med at behandle høringssvarene fra den seneste høring for nogle af kravene til et digitalt bogføringssystem.

Det var forventet at Erhvervsstyrelsen ville udsende en bekendtgørelse med kravene i slutningen af december 2022. Denne bekendtgørelse skulle træde i kraft den 1. januar 2023.

Men med den tætte dialog vi har med Erhvervsstyrelsen er vores fornemmelse, at den manglende regeringsdannelse vil udskyde bekendtgørelsen og dermed hele tidsplanen.

Når vi kender de endelige krav til et digitalt bogføringssystem, skal vi nok kommunikere det til jer.

Hvornår skal jeg opbevare mine bogføringsbilag digitalt? 

Det skal du først, når der er krav om, at bogføringen skal ske i et digitalt bogføringssystem.

Hvad er den forventede tidsplan? 

Erhvervsstyrelsen har med forbehold for ændringer offentliggjort denne tidsplan:

  • 1. oktober 2023: Forventet frist for omstilling af digitale bogføringssystemer til de nye krav og for anmeldelse af systemet til Erhvervsstyrelsen.
  • 1. oktober – 1. januar 2024: Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at anmeldte bogføringssystemer opfylder kravene.
  • 1. juli 2024: Det forventes, at regnskabspligtige virksomheder skal anvende et registreret bogføringssystem, fra det regnskabsår der starter 1. juli 2024 eller senere.

Som nævnt tidligere, er der stor sandsynlighed for, at ovennævnte datoer bliver udskudt.

Hvad betyder denne tidsplan for mig? 

At du tidligst skal benytte et digitalt bogføringssystem fra den 1. juli 2024.
Og altså tidligst fra den dato opbevare dine bilag digitalt.

Hvad betyder denne tidsplan for Unik? 

At vi er i gang med at få Unik Advosys og Unik Bolig gjort klar til godkendelse den 1. oktober 2023.

Skal jeg gøre noget nu?

Nej, det skal du ikke. Vi er alle nødsaget til at afvente de endelige krav til et digitalt bogføringssystem.

Hvad skal jeg gøre i 2023/ 2024?

Du skal bl.a. holde godt øje med den information vi udsender i vores nyhedsbreve. Det er her vi løbende holder dig orienteret om, hvad du skal gøre, for at være klar til at bogføre i et digitalt bogføringssystem.

Vi ved også, at du skal opgradere til ny version af Unik Advosys og Unik Bolig for at bogføre i et lovligt godkendt digitalt bogføringssystem fra den 1. juli 2024.

Unik System Design
Vejle | København | Aalborg
Tlf. 76 42 11 00 | unik@unik.dk